żaba śmieszka

Pelophylax ridibundus Pallas,1771 [Rana ridibunda Pallas,1771]

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 481 kwadratach
Liczba obserwacji: 1035
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 10:07

Fot. Mariusz Rybacki

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl