żaba jeziorkowa

Pelophylax lessonae Camerano,1882 [Rana lessonae Camerano,1882]

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1006 kwadratach
Liczba obserwacji: 2750
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 10:07

Fot. Mariusz Rybacki

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl