żaba zwinka

Rana dalmatina Bonaparte, 1840

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 40 kwadratach
Liczba obserwacji: 90
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-22 13:01

Fot. Grzegorz Baś

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl