żaba zwinka

Rana dalmatina Bonaparte, 1840

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 49 kwadratach
Liczba obserwacji: 110
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-15 17:43

Fot. Grzegorz Baś

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl