żaba trawna

Rana temporaria Linnaeus, 1758

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1872 kwadratach
Liczba obserwacji: 7233
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-29 12:20

Fot. Grażyna Połczyńska-Konior

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl