ropucha paskówka

Epidalea calamita Laurenti, 1768

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 673 kwadratach
Liczba obserwacji: 1023
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:31

Fot. Małgorzata Smółka

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl