ropucha paskówka

Bufo calamita Laurenti, 1768

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 607 kwadratach
Liczba obserwacji: 942
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-24 13:40

Fot. Małgorzata Smółka

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl