ropucha zielona

Bufotes viridis Laurenti, 1768

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1417 kwadratach
Liczba obserwacji: 3147
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 10:07

Fot. Adam Wodarz

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl