grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1431 kwadratach
Liczba obserwacji: 2973
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 10:07

Fot. Bartłomiej Najbar

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl