murówka pospolita

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 2 kwadratach
Liczba obserwacji: 2
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-08 13:44

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl