zaskroniec rybołów

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1 kwadratach
Liczba obserwacji: 1
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-21 12:35

zaskroniec rybołów - Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Fot. Adam Wodarz

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl