żaba wodna

Pelophylax esculentus Linnaeus,1758 syn. Rana esculenta Linnaeus,1758

— dane zebrane do roku 1970, — 1971-2000, — dane zebrane po roku 2000

« Wróć do katalogu

Stwierdzono na: 1212 kwadratach
Liczba obserwacji: 3617
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 10:07

żaba wodna - Pelophylax esculentus Linnaeus,1758

Fot. Mariusz Rybacki

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl